100% svoboda

Myslím, že lidé se straní Bohu i proto, že mají pocit, že bez Něho jsou svobodní, že si mohou dělat co chtějí, nemusí se z toho nikomu zodpovídat, nikdo je neomezuje… Ve skutečnosti v Ježíši můžeš najít skutečnou svobodu. Dokonce bych řekla, že to, že si člověk může prostě dělat co chce není zas až taková svoboda, jak se zdá…

Ta svoboda má více podob, ale úzce spolu vlastně souvisí:

 

VYHNU SE PASTI

Zaprvé – mám možnost se rozhodnout. Člověk, který hřeší – tedy dělá zlé věci – si neuvědomuje a nevidí to nebezpečí, které je důsledkem jeho jednání. Je to jakoby šel přes vykopanou jámu přikrytou listím a  větvemi, kterou nevidí. Protože jí nevidí, nemůže si vybrat, jestli do ní spadne, nebo ne. Takto se chová hřích. Vypadá jako něco atraktivního a bezproblémového, ale naláká nás do pasti… Kdežto u mě je to jako bych tu jámu viděla bez toho maskování. Není to tím, že bych byla nějak lepší, to Bůh mě učí to vidět. Vidím, jak je hluboká a nebezpečná a mohu si vybrat, jestli do ní skočím, nebo jí obejdu. Už vím, jak moc vážná věc hřích je. Ono je možná složitější mezi těmi jámami kličkovat, není to tak pohodlné, jako jít rovně. Ale ta námaha se vyplatí, no ne?

 

MÝM PÁNEM NENÍ LITERA

Druhý důvod, proč v Ježíši nacházím svobodu, je ten, že nemusím být spoutaná nějakou literou, náboženstvím, zákonem. On totiž přišel zákon naplnit, a proto my už mu nemusíme otročit. Proto ho také židé tolik očekávali. Oni museli pořád dělat oběti, dodržovat spoustu pravidel ohledně stravování a další a další. Ježíš nezrušil, ale naplnil to, kvůli čemu ty zákony byly dodržovány. Díky tomu k němu mohu přicházet přímo, mohu s ním mít vztah bez nějakých dalších prostředníků. Nemusím se zaobírat tím, jaké jím maso, nebo jestli jsem byla na Vánoce na bohoslužbě. Vím, že Bůh po mě nechce, abych si počítala dobré skutky, že neměří čas a nepočítá slova mých modliteb, netlačí mě do nějakých uniforem, nenutí mě žít podle nějakého systému svátků, nějakých významných dnů… Snažím se žít podle toho, jak si On přeje, ale dělám to právě kvůli tomu, co jsem psala výše. A také pro to, abych mohla naplnit Jeho plán ve svém životě, protože to je to nejlepší, co mě tady na zemi může potkat:)

 

SPRAVEDLIVÉ KRÁLOVSTVÍ

Něco, z čeho se opravdu raduji je fakt, že ať už je politika mé země jakkoli špatná, vím, že žiju v království, kde vládne naprostá spravedlnost, kde má každý mnoho výhod a privilegií, kde jsou si všichni rovni a kde Král zná každého člověka osobně a záleží mu na něm. Ano, samozřejmě musím respektovat vládu země, ve které teď žiji, ale toto království je jí nadřazené a navíc je stálé a trvalé. Já jsem občanskou tohoto perfektního království, i když ještě nepřišlo na zemi fyzicky. Ale představ si, že Bůh dokonce i tohle slíbil. No, bude to ještě hodně zajímavé.

 

SVOBODA OD HŘÍCHU A JEHO NÁSLEDKŮ

Další, a vlastně nejdůležitější důvod, proč v Ježíši nacházím takovou svobodu, je to, že mě vysvobodil z pout, do kterých mě svázal hřích. Vytáhl mě z té jámy a dal mi možnost začít znovu mou cestu. Hřích člověka stále drží ve strachu, v nejistotě, v neodpuštění, nenávisti, beznaději, vzteku, smutku, prokletí… prostě ve všem ošklivém – drží nás v otroctví. To může být i to, že náš hřích často následují další hříchy, které se snaží ten předtím nějak překrýt – například lži. A i když třeba nenásledují, stále ten hřích a jeho důsledky musíme nosit jako těžké závaží. Často nás také uvádí do různých závislostí… Ale stačí jen natáhnout ruku, aby nás Ježíš mohl chytit, a z toho všeho nás velmi rád vytáhne.

 

ZÓNA BEZPEČÍ

Je tu ještě další pohled na svobodu, co nám dává Ježíš. Je to právě to, že známe tu bezpečnou zónu. Známe hranice, za kterými už není bezpečno. Jsou to právě ty hranice, které lidé považují za konec svobody a za omezování. Pro mě je to asi něco jako obrubník na silnici, po které jezdí kamiony. I zde si ale mohu vybrat, jestli obrubník překročím a vystavím se velkému nebezpečí, nebo zranění či dokonce smrti. Jenže takhle více chápu, proč je ten kamion tak nebezpečný.

Snad chápete moje obrazná přirovnání:)

Po tom, co jsem napsala tyto základní pohledy na svobodu, kterou máme od Ježíše, mě napadají ještě další a další. Asi by se o tom dala napsat celá kniha. Ale kdo zažije, ten pochopí i bez dlouhého psaní.

Ježíš skutečně osvobozuje. Ta svoboda je obrovská, proto jsem napsala, že je stoprocentní. Je to úžasné si jí uvědomovat.

 

Další zajímavé vysvětlení toho, jak je hřích nebezpečný, i když je lákavý.