Zlo a dobrý Bůh

Kolem Boha vzniká mnoho otázek. Myslím, že nejčastější z nich je ta, proč je teda na světě zlo, když existuje tak milující a dobrotivý Bůh? To je docela jednoduché. Na světě je totiž ještě satan – neposlušný a pyšný anděl, kterého Bůh kdysi musel vyhostit z nebe. Proto se snaží pomocí lží kazit všechnu Boží práci a zlo, které způsobuje, se snaží svádět na Boha. A jsme to my, kdo tomu zlému dává prostor. Můžeme si vybírat, koho budeme poslouchat – jestli Boha, anebo satana. Bůh nás totiž stvořil takové, abychom si mohli dělat, co chceme. Nejsme autíčka na ovládání. Jsme svobodné bytosti. Kdyby nám Bůh neustále zasahoval do života, aniž bychom Ho o to prosili, svobodní bychom nebyli.

 

JAK TO BŮH VLASTNĚ CHCE?

Kdyby se děla jen Boží vůle, tak by vlastně žádné zlo na světě nebylo. Proto také Bůh chce, abychom se modlili „buď vůle tvá“, protože pro nás chce to nejlepší. Bůh svět stvořil jako krásný, dokonalý a bezpečný. Lidé byli nesmrtelní, dokonce ani lvů a podobných zvířat se nemuseli bát. Jenže Bůh nechtěl ani ty úplně první lidi, kteří ho znali hodně důvěrně, nutit být „věřící“. I jim dal možnost se rozhodnout. Lidé se rozhodli, že překročí hranici bezpečí, že Boha poslouchat nebudou. A když se podíváš na lidi dnes, většina z nich to dělá stejně. Jenže Bůh si přeje poslušnost právě proto, že to, co On chce, vede vždy k dobru a užitku.

 

KDYŽ JE BŮH VŠEMOCNÝ, PROČ S TÍM NĚCO NEUDĚLÁ?

Lidé si někdy představují, že Bůh sedí někde tam nahoře, kouká se na zem a nic nedělá. Skutečnost je taková, že Bůh je opravdu akční a dělá vše možné proto, aby se špatné situace změnily. To, že se tak vždy nestane, ale není způsobeno tím, že by byl neschopný. Bůh se totiž rozhodl, že chce používat nás a naše modlitby k uskutečňování své vůle, protože tak je to skutečně spravedlivé. On nám možná věří víc, než my Jemu… Kdyby zasahoval do dění tady na zemi, jak ho napadne, bylo by to nespravedlivé, kdyby třeba pomohl jen někomu. Nebo i kdyby najednou pomohl všem lidem, ať už jsou zlí, nebo hodní. Myslím, že každý z nás by vyžadoval trest pro zloděje, násilníka, nebo prostě každého, co něco provedl, a ne jen pomoc a štěstí. Lidé hřeší a hříchem tráví víc a víc tenhle svět.  Svět je hříchem prosáklý, prokletý a deformovaný, proto už také není bezpečný a tak příjemný, slyšíme o různých přírodních katastrofách, vrozených vadách… Je to jako žít v bytě, kde jsou nábytek a parkety natřené jedovatým lakem. Bůh to tak nechtěl, nechce a ani to tak nestvořil a už vůbec tyhle hrůzy nezpůsobuje. Jenže taky nechtěl, aby lidé byli jen nějak pro zábavu, jako natahovací hračky, chtěl, aby byli samostatní a o tom, jak bude jejich život na zemi vypadat, si rozhodovali sami. Bůh ale také naplánoval, jak to všechno zachránit, protože mu to není jedno. Měl totiž plán s Ježíšem, který zemřel za všechno zlé. Vysvobodil od toho každého člověka. A to i ty, kteří si to nezaslouží – tedy každého, kdo v životě udělal něco nesprávného – od drobné hádky po války a jiné šílené hrůzy. Možná se rozčiluješ, co je tohle za spravedlnost? Ale vezmi si, že trest za každou špatnost byl již vykonán –  Ježíš byl potrestán za tyto lidi, za tebe i za mě. Nesl adekvátní trest i za ty nejhorší věci. Bohužel není mnoho lidí, kteří by to chtěli přijmout, a pro ně pak Ježíš trpěl vlastně zbytečně.

Je také potřeba počítat s tím, že jsme sice spaseni okamžitě, ve chvíli, co uvěříme a dává nám to až nepochopitelné pravomoci a privilegia, ale stále žijeme na této zkažené zemi a pokušení ani utrpení se nám nevyhne. Vždyť i sám Ježíš se ve svém životě setkal s mnoha utrpeními a příkořími a nakonec i s tou největší psychickou i fyzickou bolestí. On ví, jaké to je být člověkem.

Pokud se ale staneme Božími dětmi, Bůh nás osvobozuje od následků našich hříchů, ze závislostí a spoutaností, umožňuje nám vítězit v mnoha třeba i neřešitelných situacích, ochraňuje nás, uzdravuje nás z nemocí… Dal nám schopnost naše problémy přemáhat, a projít jimi. Dává nám mnohokrát okusit své Království, které na nás čeká. Proto zas chce, abychom se modlili „přijď Království Tvé“. A především počítáme s tím, že život tady na zemi je prostě jen dočasný, že domov – to Království, kam patříme a kde už jsme získali občanství, místo, kde se budeme mít dobře už navěky – je mimo tuto zem.

 

DUCHOVNÍ SVĚT JE REALITA

Bůh se trápí, když se děje bezpráví. Utrpení není Jeho vůle, ačkoliv někdy Bůh určité věci dopouští. Říkat ale například o nemocech, že jsou Božím trestem, je omyl. Ale důsledky toho, co se ve světě děje, na lidi dopadají. Je ale také třeba říct, že nejen zlo ovlivňuje svět, ale také dobro! Naše dobro zase ovlivňuje svět pozitivně.

Jsou to možná trochu nábožensky či teologicky působící věty, že… Ale je to dost jednoduché a logické. My křesťané totiž zdaleka nevnímáme jen svět, který vidíme. Pro nás je ten duchovní, neviditelný svět, ještě důležitější, protože víme a vidíme, jak ovlivňuje ten náš fyzický svět. Jsou to hodně zajímavé věci. A je to dobrodružství tohle zkoumat a mnohdy i bojovat. I dobrým křesťanům se může narodit třeba postižené dítě. Ďábel se snaží je odvést od Boha, protože jim nalhává, že na ně zapomněl. Ale zjisti si něco třeba o Nicku Vujicicovi. Je to člověk, co se narodil bez rukou a nohou – do rodiny pastora. Ale říká: „Ten, kdo nezná Ježíše je postižený více, než já.“ Chtěl spáchat sebevraždu, ale dnes je žádaným řečníkem a pomáhá mnoha lidem. Nick je totiž takový dobrý příklad toho, že Bůh si dokáže každé zlo použít pro něco dobrého. A já už jsem to ve svém životě zažila tolikrát, že už s tím pokaždé počítám a ono to vždy vyjde. Vždy mi Bůh dá něco, co mnohokrát předčí tu starost nebo to utrpení, kterým jsem si prošla. Pokaždé.

Víš, nedám ti vysvětlení úplně ke každému případu utrpení. Sama některé věci nechápu na 100% a myslím, že to ani nejde. Ale vím, že Bůh je spravedlivý a své sliby plní. Ježíš nás nesmírně miluje, ale neznamená to, že nebudeme pak mít v životě problémy. Ve skutečnosti takoví ti známí křesťané, o kterých se píše a mluví, jsou ti, kteří prožili ve svých životech větší starosti a utrpení, než si většina z nás dovede představit – a o to víc vidíme jejich lásku a věrnost k Bohu. Boží láska je totiž vysoko nad to vše zlé, co nás tu na zemi potkává.

Dále by tě mohlo zajímat: Zločiny ve jménu Boha,

 

Píseň Utopia od Within Temptation.

Zpěváci si uvědomují, že člověk a svět byl stvořen jako dobrý, ale že to něco pokazilo. A trápí se tím. Klip ukazuje na Boha, jak prochází světem a je z nás nešťastný a zklamaný. Miluje nás, stále nám dává šanci místo toho, aby s námi skoncoval. Nechce brát svobodu volby ani těm, kteří se rozhodují špatně. Přesto mnohdy zasáhne a my si toho ani nevšimneme…