Kdo to je/byl ten Ježíš?

Já se vždycky trochu otřepu, když vidím takové ty kýčovité obrázky, které mají jakože zobrazovat Ježíše (ale každý máme jiný vkus:). Ve skutečnosti vlastně nevíme, jak Ježíš za života tady na Zemi vypadal. V době psaní Nového Zákona to nikdo nepovažoval za důležité a my jeho podobu ani znát nijak nepotřebujeme. Máme se spíš zajímat o jeho charakter, který znát naopak potřebujeme. A protože je tu Ježíš stále s námi, je to i možné. O Ježíši by se dalo psát hodně dlouho, tak se pokusím říct to hlavní:

 

JAKÁ JE JEHO IDENTITA?

No, ale kdo to tedy vlastně byl, nebo tedy je? Mnozí tvrdí, že nikdy neexistoval. Ježíš je však i historickou postavou a je vědecky nepopiratelné, že nějaký takový muž tenkrát žil. Hlavní problém je asi spíše v tom, kým tedy byl. On o sobě tvrdil, že je Boží Syn – vlastně Bůh sám – a zároveň člověk. Současně byl lidmi považován za velkého morálního učitele a proroka.

Ale není to trochu divné? Lidé, co tvrdí, že byl velkým moudrým člověkem, morálním učitelem a duchovním vůdcem zapomínají na ten fakt, že o sobě tvrdil celkem bláznivou věc – že je vlastně Bohem! Musel by být blázen, šílenec a lhář, ne moudrý a velký učitel – pokud to nebyla pravda. Moc daleko by se asi nedostal a rychle by se na něho zapomnělo. Když první křesťané byli pronásledováni židy, jeden moudrý starý člen židovské rady řekl, že nemá cenu proti nim vyvíjet násilí. Pokud prý je toto křesťanství z Boha, bylo by nemoudré jít proti tomu. Pokud ale z Boha není, brzy samo zanikne, jako i jiná hnutí, na která si pamatovali. Na Ježíše ale nikdo nezapomněl 🙂

Proč ale Ježíš přišel jako člověk? Mohl přece klidně přijít v nějaké neporušitelné formě, která by ostatní srazila na kolena, a lidem by nezbývalo, než okamžitě uvěřit. Ale měli by ti lidé pak možnost se sami rozhodnout? Ježíš se chtěl s lidmi spřátelit a učit je, nikoliv je takhle přepadnout. Bůh se chtěl ztotožnit s námi lidmi. Ježíš se vtělil do člověka, aby se naladil na stejnou vlnu – totiž tu lidskou – abychom si lépe rozuměli. Jako člověk také mohl zaplatit za hříchy člověka. A my lidé můžeme vědět, že náš Bůh nám rozumí, On ví, co to obnáší být člověkem a že to není vůbec jednoduché.

 

DĚLAL TO KVŮLI MOCI?

Slyšela jsem i takové námitky, že Ježíš byl prostě jen mazaný a snažil se získat na svou stranu mnoho lidí, aby získal moc, bohatství a slávu. Takový argument mi připadá nedomyšlený. Ježíš šel často proti proudu, šokoval, dělal věci, za které mu židovští vůdci nadávali a později i usilovali o život. Byl totiž velmi upřímný, nikomu nepodlézal a nechodil kolem horké kaše – židovští vůdcové byli tak zabraní do svých náboženských pravidel, že úplně přehlédli, kým Ježíš je. Nepřetvařoval se, aby mu lidé padali k nohám, ale naopak, když někde udělal zázrak, byl radši, když se to moc nerozkřikovalo. Zkrátka, pokud by sis představil člověka, co si snaží získat sympatie, finance a slávu, takhle by se zřejmě nechoval.

Ježíš si prošel všemi negativními životními zkušenostmi člověka a to proto, že byl zcela vydaný tomu, aby lidem pomohl a zachránil je. Kvůli své oddanosti neměl časem ani kde bydlet, neměl žádné peníze a pak se dobrovolně nechal zabít, a to opravdu velice krutým způsobem. Tenkrát ho mnozí opustili a nenáviděli. Ale On jako jediný vůdce, nebo významný člověk v historii, vstal z mrtvých a slíbil, že s námi bude do té doby, než se znovu vrátí. K nám lidem přišel i odešel bez bohatství, v tichosti, bez fanfár… ale přesto je to Král, co je schopen – a co moc chce – dát své bohatství nám lidem.

 

 

PROČ MUSEL ZEMŘÍT?

Hřích je velice závažná věc, dělá totiž mezi námi a Bohem velikou překážku. Proto když máme hřích, nemůžeme mít s Bohem vztah a také nemůžeme jít do nebe. Než Ježíš přišel na Zemi, lidé pravidelně vykonávali zvířecí oběti. Dělali to proto, že krev těch zvířat přikryla jejich hříchy tak, že je Bůh neviděl, ale ty hříchy tam pořád byly. Lidé toužebně očekávali Mesiáše, protože věděli, že je vysvobodí z tohoto obětního a náboženského systému, že je hříchu zbaví úplně, ne jen že je schová. Proto také Ježíš přišel a proto musel zemřít. On byl tou poslední a největší obětí, za nás za všechny. I za ty, co žili před Ním, i za každého po tom. Jeho krev naše hříchy zcela maže a to tak, že Bůh na ně úplně zapomene, prostě už o nich neví. Může nám díky této oběti zcela odpustit.

 

Dokonalou obětí za lidi musel být jedině člověk. A to takový člověk, co samozřejmě nikdy žádný hřích neudělal. Proto se Ježíš narodil tak zvláštně – z panny. Aby byl současně Bůh, který je dokonalý, ale současně člověk, který má také svobodnou vůli, který prožívá stejná pokušení a nepříjemné pocity, jako my. Ježíš je takový vrchol Boží lásky k nám. Bůh má také otcovské, rodičovské city a bylo pro něho nesmírně bolestivé nechat svého Syna trpět a umřít. Dokonce Ho musel i opustit, protože když Ježíš visel na kříži, měl na sobě všechnu tu špínu, všechny naše bolesti, zlo,… a Bůh se od Něj musel v tu chvíli vzdálit. Ale Jemu to stálo za to, protože nás lidi prostě strašně moc miluje. Pro Ježíše nebylo jednoduché takovou bolest podstoupit, zvláště když měl moc to kdykoliv přerušit. Ale díky tomu je to jednoduché pro nás.

 

Tahle krev, kterou prolil Ježíš, také uvedla nás lidi do Nové Smlouvy. Proto se někdy říká Novému Zákonu v Bibli Nová Smlouva. Když přijmeme Ježíšovu oběť, vstupujeme do smlouvy s Bohem. Tato smlouva má dalekosáhlý význam. Ale to už bych se moc rozepisovala:)

 

PROROCTVÍ

Je zajímavé, že o Ježíši a jeho životě máme zaznamenáno více než 330 proroctví ve Starém Zákoně. Všechna Ježíš do puntíku vyplnil a to i mnoho těch, které vůbec nemohl ovlivnit. Mimo jiné bylo předpovězeno, kde a kdy se narodí, komu… Nebo také jak zemře – několik set let předtím, než Římané vymysleli popravu na kříži. Celý Starý Zákon je plný symbolů, které se vztahují k Mesiáši – Ježíši a k tomu, jaký má pro lidstvo význam. O těchto předpovědích se rozhodně nedá říci, že si je někdo potom vymyslel, dopsal, protože jsou dochována ve starobylých pramenech.

Vědci dokonce vypočítali, že šance, aby se u nějakého člověka splnilo aspoň 8 z těchto proroctví (včetně ukřižování), je asi 1:100 000 000 000 000 000.

Židé mají několik argumentů, proč Ježíše neuznávají za svého Mesiáše. Ale když jsem to trochu studovala, zjistila jsem, že jejich nepochopení plyne prostě jen z toho, že si to představovali po svém. Přitom Ježíš sám jednoduše vysvětluje, proč některé věci vypadaly jinak, než jak si to židé zafixovali ve svých vlastních představách. Byli by nadšeni, kdyby zjistili, jak to ve skutečnosti je, protože je to mnohem lepší, než jejich představy.

 

VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH

Ježíš vstal třetího dne své smrti z mrtvých a pak se ukázal mnoha lidem. Poté odešel před jejich zraky do nebe. Ano, zdá se to asi dost přitažené za vlasy, ale…

Cituji bývalého nejvyššího soudce anglického Nejvyššího soudu Lorda Darlinga:

„Ve prospěch toho, že jde o jasnou pravdu, existují tak průkazné důkazy, pozitivní i negativní, přímé i vedlejší, že by žádná seriózní soudní porota na světě nemohla udělat takovou chybu, že by rozhodla, že příběh o vzkříšení není pravdivý“.

Citováno z brožury „Proč Ježíš?“ od Nickyho Gumbela

Existuje více vysoce vzdělaných lidí, kteří se snažili zpochybnit tento fakt tak usilovně, že mu museli nakonec uvěřit 🙂

 

 

PROČ ODEŠEL DO NEBE?

Možná někoho napadne: „Když to byl tak skvělý člověk, co tolik lidí uzdravoval a tak, proč tu nezůstal s námi?“ Ve skutečnosti on odešel právě proto, aby mohl být s námi. Kdyby tu zůstal jako člověk, dost by se nacestoval, natelefonoval… On poslal ale Ducha Svatého – určitě už jsi tenhle výraz někdy slyšel. Je to další forma Boha a díky ní Ježíš může být přítomný na každém místě na zemi. Bůh si nás pak i může používat tak neuvěřitelně, jako Ježíše a Jeho přítomnost můžeme prožívat i velmi silně. Ježíš říkal, že musí odejít, aby Duch Svatý mohl přijít, protože je to pro nás moc moc dobré a užitečné. A On přišel. Byla to nepřehlédnutelná událost. Zní to hodně neuvěřitelně, ale pro nás křesťany je to realita. Možná by ses divil, co všechno prožíváme:)

 

Je to pro lidi samozřejmě zvláštní a těžko přijatelné, pokud nechtějí za každou cenu věřit v takovou „šílenost“, že Ježíš byl skutečně Bůh, zemřel, vstal z mrtvých a pak odešel do nebe a jednou se zas vrátí. Zní to jako pohádka, ale věř nebo ne, důkazů pro Ježíše je mnoho a jsou neprůstřelné. Kdybych tomu měla tento článek věnovat, vůbec by se ti to nechtělo celé číst, jak by to bylo dlouhé. Lidé ty důkazy z nějakého důvodu nechtějí znát a věřit jim. Na jednu stranu to chápu, na druhou stranu, pokud je to pravda, je to přece hrozně super. Proč se tedy snažit stále dokazovat, že je to nesmysl? Možná se to zdá být naivní otázkou…

Ježíš přišel, aby se stal tvým osobním zachráncem, rádcem, pomocníkem, přítelem, králem, utěšitelem, silou, lékařem, vysvoboditelem,… Konkrétně kvůli tobě přišel.

 

O Ježíši můžeš shlédnout i celý film.

Pokud by tě zajímaly důkazy pro Ježíše, doporučuji knihu Kauza Kristus.