Chci navázat vztah s Bohem

Možná vůbec nevíš, co od toho očekávat, možná se trochu bojíš, nebo si říkáš, že nemáš dostatek znalostí, nebo že js příliš nedokonalý… Ale Bůh je připraven přijmout každého, ať už je jakýkoliv. Je velice blízko. Tvé rozhodnutí je rozhodnutím, které miliony lidí na celém světě nazývají nejlepším rozhodnutím svého života.

Každý z nás zažil v životě nějakou bolest, zklamání,… Každý z nás někdy udělal chyby, které nás ničily a oddělovaly od našeho Stvořitele. Bůh ale příchází, aby nás zachránil a vysvobodil, aby každá bolest mohla odejít, aby opravil vše, co je pokažené a vyléčil to, co je zraněné a nemocné. Pokud Mu to dovolíš, udělá to.

Proto tě chci povzbudit, abys Bohu dovolil vejít do svého srdce…

Jak to mám přijmout?

Jak jsem již psala – je to stejné, jako když ti někdo nabízí dárek. Pokud ten dar chceš přijmout, prostě to Ježíši řekni. A buď si jistý, že On tě uslyší a dá ti ho! Napíšu sem teď takovou modlitbu, říkáme jí modlitba přijetí. Můžeš se jí pomodlit, pokud ses rozhodl přijmout ten dar, tu oběť, kterou za tebe Ježíš podstoupil a začít tak život s Ním. Možná si říkáš, že se modlit neumíš. Ale na tom nic není. Je to stejné, jako kdybys mluvil s nějakým dobrým přítelem, kterému věříš:)

Tato slova nejsou nějakou formulkou, kterou je třeba přesně odříkat. Ono je jedno, jak to Ježíši řekneš. Hlavní je upřímnost tvého srdce.

Pane Ježíši,

Vím, že jsem bez Tebe hříšný/á a ztracený/á. Vím, že potřebuji být očištěn/a Tvou krví, kterou jsi za mne prolil na kříži. Prosím, odpusť mi vše, čím jsem tě kdy zarmoutil/a – všechny mé hříchy… Děkuji Ti ze srdce, že jsi nesl na svém těle všechny tyto mé hříchy i s jejich důsledky, všechny mé nemoci a nedostatky a že já je již nemusím nést. S vděčností přijímám Tvou oběť. Ježíši, děkuji ti, že jsi mým Pánem a Zachráncem. Chci tě mít ve svém srdci. Vydávám Ti svůj život, chci žít s Tebou a pro Tebe. Přijímám Tvůj nový život! Věřím, že jsi třetího dne vstal z mrtvých a že jsi živý. Věřím,že od tohoto okamžiku jsem Boží dítě a Nové stvoření. Všechno staré pominulo, vše je nové! Začínám žít nový život! Děkuji Ti, Ježíši…

Amen

 

V Bibli je napsáno:

Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. (Římanům 10.9)

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6.23)

Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. (1. Janův 5.13)

Bible je plná zaslíbení toho, že když uvěříš v Ježíše, máš věčný život. Pokud jsi skutečně v Ježíše uvěřil, to znamená ale i učinit Jej svým celoživotním Pánem, věz, že máš věčný život! Tento věčný život nezačíná až po smrti, ale už teď – právě jsi ho začal žít.

To, že jsi nové stvoření, znamená také to, že Bůh udělal tlustou čáru za vším špatným ve tvém životě. Dal ti možnost začít znovu…

 

Přijal jsem dar, Co teď?

Pokud ses se ze srdce modlil modlitbu přijetí, stal ses královským dítětem. Bůh je tvůj nebeský Otec. Vždy pamatuj, že je to dobrý Otec  a že se k tobě podle toho chová. Ale také na to, že je tu ďábel, který se tě bude snažit stále dál obelhávat. Jemu se totiž vůbec nelíbí, co se s tebou stalo.Ale Bůh tě bude posilovat, On už ďábla porazil. Na to pamatuj, nenech se zastrašit:)

 

SPOLEČENSTVÍ

Pokud opravdu chceš chodit dál s Ježíšem, najdi si nějaké společenství křesťanů. Ostatní křesťané kolem tebe jsou moc důležití pro tvůj růst a co nejužitečnější službu Bohu. Mnohé se od nich můžeš dozvědět a naučit, vzájemně se podpoříte jak v modlitbách tak i v praktických věcech a také si najdeš nové přátele:) Já třeba patřím do Křesťanského společenství. Je to jedna z církví, kde je pro nás moc důležitý osobní vztah s Bohem a Boží Slovo. Také věříme tomu, že s námi může jednat Duch svatý – setkáváme se s nadpřirozenem, i když je to pro nás vlastně už přirozené:) A také moc rádi zpíváme Bohu chvály. Moje církev je mojí druhou rodinou. Mám strašně moc ráda lidi, kteří do ní patří. Ale jsou tu i jiné církve podobné té naší. Třeba momentálně, protože má církev je daleko,  chodím do jiné, do Slova života. Neříkám to tu kvůli reklamě, ale proto, že mě se tady moc líbí a souhlasím s tím, čemu se tu věří. Všichni co věříme v Ježíše jsme vlastně jedna rodina, nezáleží na názvech.

 

MODLITBA

Začni se modlit, modlitba není vůbec složitá. Je to prostě komunikace – můžeš v ní Boha o něco prosit, děkovat mu, chválit ho anebo si s ním jen tak povídat. A také mu naslouchat. Je to moc důležitá věc, stejně jako komunikce například mezi manželi. Tak budeš Boha poznávat a stále více budeš citlivý na Jeho hlas, což je důležité pro tvé kroky každý den.

 

BIBLE

Také si začni číst Bibli (nejdříve Nový zákon, bez něj se špatně chápe ten starý). Bible je vlastně takový dopis pro nás od Boha, skrz ni k nám mluví a také Ho díky ní poznáváme. Na internetu není problém najít celou Bibli online. Nebo si jí zadarmo stáhnout do mobilu i do počítače. V Bibli je totiž takových věcí! To se sem nebudu ani pokoušet psát…  Mnohým věcem v Bibli hned neporozumíš (proto ti také vřele doporučuji tuto knihu), ale věř mi, postupně se ti to bude objasňovat. Je to super:)

Toto všechno není jen nějaká povinnost či rituály. Jsou to důležité věci, které ti pomohou lépe poznávat Boha a naučit se, jak mu dělat radost a dozvědět se, co vše od něj můžeš dostávat. Tímto budeš duchovně růst a zlepšovat svůj život.

 

KŘEST

Chci tě také povzbudit, aby ses nechal pokřtít. Je to úkon, kdy tě jiní křesťané ponoří do vody a zase vytáhnou. Ježíš si přál, abychom se nechávali pokřtít, protože tím dáváme najevo Bohu, lidem i duchovnímu světu, že jsme se rozhodli zemřít starému životu a povstat do nového. Ztotožňujeme se s Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Stvrzujeme tím smlouvu mezi námi a Bohem. Také je důležité říct, že jsme se stali tělem Kristovým tady na zemi. Říká se tomu Církev. Všechno toto vyjadřujeme a stvrzujeme křtem. To určitě časem pochopíš, co to všechno znamená a ten, kdo tě bude křtít, by ti to měl také pořádně vysvětlit. Zeptej se ho také na křest do Ducha Svatého. Je to pro křesťanský život velmi důležité a užitečné. Chtěla bych ti vážně moc doporučit, abys šel mezi ty křesťany, kteří s tímto křtem mají zkušenosti. O tento křest můžeš ale prosit Ježíše samotného, nemusí u toho být nikdo další a dokonce ho můžeš prožít ještě před křtem ve vodě.

Postupně budeš chápat další a další věci a musím ti z vlastní zkušenosti říct, že je to moc fajn, je to dobrodružství na celý život!

 

Gratuluji ti k tvému novému životu! Vítej v naší velké rodině a přeju ti mnoho sil, moudrosti, radosti a požehnání, můj bráško, nebo sestřičko! A prosím tě také, abys měl/a trpělivost s těmi z nás, kteří budou dělat chyby, nebo ti řeknou něco nepříjemného. Neboj se nás napomenout. Všichni jsme chybující lidé. I kdybychom tě zklamali, pamatuj, že Boha to nezměnilo 🙂