Dobrá zpráva

Bůh pro mě není náboženskou postavou. Není to ani někdo, kdo by nade mnou stál, mračil se a kontroloval mě s holí v ruce. Je to můj kamarád, můj tatínek. Ale není to přítel a Otec jen pro mě. On se chce přátelit se všemi, protože on má rád každého člověka, ať už je to masový vrah, pastor z našeho sboru, buddhista, žebrák z podchodu, nebo milionář… A dokonce má rád všechny stejně! Doopravdy. Jenže nenávidí špatné věci, které děláme – hříchy. A v tom je ten problém a vlastně to je na tom i to nejpodivuhodnější.

 

STAČÍ BÝT DOBRÝM ČLOVĚKEM?

Ten problém vyjadřuje verš z Bible, Římanům 3.23: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“

I když si říkáš, že žiješ dobrý život, nemohl jsi ho žít tak dobře, že bys nikdy nezhřešil. Každý někdy zalhal, nebo neudělal, co bylo správné. I sebemenší hřích nás od Boha odděluje. Je to tak, že Bůh je dokonalý a čistý a hřích vedle něho nemůže existovat. Prostě to nejde dohromady. Mnozí si myslí, že své hříchy odčiní dobrými skutky. Ale tak to nefunguje, dokonce ani v soudních systémech to tak není – že člověk, co například někoho zabije, nebo něco ukradne, je prohlášen za nevinného, protože udělal hodně dobrých skutků – trest si stále zasluhuje… Místo, kde není vůbec Bůh, se nazývá peklo. Původně nebylo vůbec určeno pro lidi, ale lidé, co nejdou k Bohu, tam skončí, protože s Bohem nemohou být v kontaktu. Bůh to tak ale nechce! A protože nás má nesmírně rád a moc si přeje, abychom měli věčný život a bylo nám navěky dobře v Jeho blízkosti, tak se rozhodl s tím něco udělat. To je zase v jiném verši, je strašně důležitý – je to Jan 3.16:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Ten syn je Ježíš. Ježíš je vlastně Bůh, který přišel na zemi jako člověk*.Byl nespravedlivě obviněn a umučen nejhorším a nejpotupnějším způsobem, co tehdy existoval – ukřižováním. Bůh ho obětoval – vlastně ho potrestal za nás, protože kdyby to Ježíš nepodstoupil, museli bychom být my potrestáni za to, co jsme provedli. Ježíš na sebe vzal všechny naše hříchy, a když tomu uvěříme, přijmeme to a od těch hříchů se odvrátíme, jsme očištěni a můžeme být s Bohem. Pro nás je to úplně zadarmo! Bůh nám totiž díky této oběti nabízí milost.

 

VELKÝ DAR

Je to možná nepochopitelné, asi v tom hledáš nějaký háček. Ne, vůbec žádný háček v tom není 🙂 Jediné, co je potřeba udělat, je rozbalit si dárek – tím chci říct, že si ten dar musíme prostě vzít. Bůh to vymyslel tak, aby to bylo dostupné pro každého, proto je to tak snadné. Ten dar je hotový, připravený. Je sice zdarma, ale není laciný, Ježíš totiž za něho zaplatil tu nejvyšší cenu. Pokud to přijmeš pro celý svůj život, půjdeš do nebe – ale patří k tomu mnohem více. Je to jednoduché, že? Ale tak to opravdu je. Jenže – Ježíš sice zemřel, ale tím to zdaleka neskončilo. Vstal totiž třetího dne z mrtvých. Tím, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen, porazil smrt a my se můžeme těšit na věčný život. To je důvod, proč je Ježíš také jedinou cestou do nebe, protože jen On nás může očistit dokonale. Hříchy, které uděláme, se nějak samovolně nesmažou, někam nezmizí, i když kvůli nim třeba trpíme, nebo, jak jsem již psala, děláme dobré skutky. Nemůžeme to udělat vlastní silou, ani dodržováním nějakých pravidel a rituálů.Vyzmizíkovat je může jen krev Ježíše, který nikdy žádný hřích neudělal. A toto lze přijmout jen jako dar milosti, zdarma.

 

ŽIVOT S JEŽÍŠEM = OPRAVDOVÝ ŽIVOT

Ježíš byl a je skutečný a ty se s ním můžeš poznat osobně. Když v Něj uvěříš, začneš nový život. Nejen že tvůj starý život, ať už byl jakýkoliv, se může stát minulostí, ale také postupně začneš vidět všechno mnohem jasněji. Mně moc baví chodit s Bohem, protože pořád zjišťuji nové a nové věci, pídím se po tom, protože je to tak zajímavé! Dělá mě šťastnou, a i když bych si přála hodně věcí, co nemám, mám vlastně všechno, protože není nic cennějšího, než být s Ním.

Bůh tě také zbaví strachu, pomůže ti věřit i sám sobě a najít smysl všeho, co děláš, dá skutečný smysl tvému životu. V Něm také najdeš skutečnou svobodu. A uvědomíš si, že tvůj život není náhoda. Bůh s tebou totiž počítá! On konkrétně tebe strašně moc miluje a jsi pro něho nesmírně vzácný a drahocenný…

Tohle všechno jsem nenapsala proto, že bych za to měla nějaké bodíky nebo plusy. Dělám to kvůli tobě. Tolik bych si přála, aby každý mohl najít cestu k Bohu, protože je to ta jediná cesta k věčnému a životu, smyslu života a pokoji. Já vím, že až zemřu, půjdu do nebe. Nebojím se smrti. Jsem zvědavá, jaké to tam bude. Někteří lidé se tam dokonce už podívali. Já trochu doufám, že tam budou nějaké nové barvy, to by se mi hrozně líbilo! Taky se těším, že se tam setkám s některými lidmi, kteří už tady na zemi nejsou, nebo s těmi, o kterých jsem jen slyšela.

Vím, že se tohle všechno může jevit jako smyšlené pitomosti a možná si říkáš – proč mám věřit zrovna tobě?! Ve skutečnosti proti křesťanství se nikdy nenašel reálný argument. Dokonce znám příběh právníka (Frank Morrison – napsal knihu Kdo odvalil ten kámen), co se rozhodl zesměšnit celé křesťanství tím, že bude hledat důkazy o jeho falešnosti. Jenže jeho zkoumání dospělo k tomu, že mu nezbývalo nic jiného, než uznat, že je vše pravda a uvěřit. A takových lidí bylo i více. Jak já, tak i mnoho dalších lidí si ověřilo, že Bible je pravdivá a to co se v ní píše skutečně funguje i dnes. Však každý z nás, co jsme vydali život Bohu, jsme také měli potřebu si tyto věci ověřit. Nevěříme naslepo.

 

* Co se týče tzv. Boží trojice, nelam si s tím hlavu. Je prostě jeden Bůh, který existuje ve třech osobách, každá z nich má svůj specifický způsob působení, ale stále se jedná o stejného Boha, nikoliv tři. Pro nás je to nepochopitelné a já tvrdím, že šťourat se v tom je zbytečné. Nepotřebujeme to vědět, jak je to možné a ani to teď vědět nemůžeme.

 

Perfektní ilustrace toho, jak moc potřebujeme Ježíšovo spasení. Prostě nikdy nebudeme dost dobří, abychom se sami ospravedlnili. Proto má Bůh jednoduchý plán pro každého člověka, protože nikdo, ani jediný z nás, si spásu nezaslouží.

To, co již v tomto videu není znázorněno, je ale další dimenze Boží spravedlnosti – pokud dáme svůj život Ježíši, jdeme do nebe, ať už je naše minulost jakákoliv. Ovšem i přesto se Bůh bude dívat na to, jak moc jsme ho potom poslouchali a kolik jsme toho pro něho udělali. Podle toho dostaneme k záchraně života i míru zasloužené odměny. A to samé platí i o míře trestu pro ty, kteří nabídku věčného života nepřijali.